Erfelijkheidsleer

kruising 5

dihybride gekoppeld

Als we de overerving van 2 genen bestuderen, onderzoeken we een dihybride kruising. Als de twee genen op hetzelfde chromosoom liggen, dan noemen we de genen gekoppeld.

 

De resultaten van deze kruising levert dus een verhouding CD : cd = 3 : 1 op.

Crossing-over

De koppeling tussen twee genen op een chromosoom is echter niet altijd absoluut. In veel gevallen is vindt er tijdens de paring van de homologe chromosomen, een proces plaats waarbij overeenkostige stukken tussen twee homologe chromosomen worden uitgewisseld.
Dit proces noemt men crossing-over.
In onderstaande animatie is schematische crossing over tijdens het maken van de geslachtscellen bij een vrouwelijk organisme weergegeven

Tijdens de meiose 1 liggen de chromosomen gepaard in de cel. Speciale enzymen kunnen chromatiden openknippen en de stukjes uitwisselen. Er worden nu ook gameten gevormd met de allelen in een andere combinatie dan bij de ouders.

 


De kans dat er crossing-over tussen twee genen plaatsvindt is afhankelijk van de afstand tussen die genen.
Hoe groter de afstand hoe verder de genen uitelkaar liggen.
Het percentage gameten met crossing-over tussen twee genen is een maat voor de afstand tussen die genen.

vorige bladzijde
inhoud