[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

  
Gedrag bij mens en dier

examenprogramma VMBO GL en TL

Exameneenheid V2

centraal examen

Weten en kunnen

Je kunt:

 1. aangeboden problemen oplossen binnen de context van gedrag, gebruikmakend van biologische begrippen:
  begrippen
  contexten
  uitwendige prikkel zoals temperatuur, licht,  geluid consumentengedrag
  inwendige prikkel zoals hormonen, honger, dorst (verantwoorde) behuizing voor (landbouw)huisdieren
  sleutelprikkel  
  supranormale prikkel  
  respons  

 2. ethogrammen en protocollen van gedrag van dieren of mensen maken en/of  interpreteren, gebruik makend van:
  • veldwaarnemingen;
  • practicum;
  • visueel materiaal.

 3. aan de hand van concrete voorbeelden verschillende vormen van leren, sociaal gedrag en communicatie noemen en de functie(s) daarvan aangeven.

 4. in concrete (beschreven) situaties de rol beoordelen van leren, sociaal gedrag en communicatie bij mensen en dieren bij taakverdeling en coördinatie, in het bijzonder bij:
  • imprenten, trial & error, conditionering;
  • erfelijk/ aangeleerd gedrag;
  • dreig- en imponeergedrag;
  • taakverdeling binnen groepen;
  • balts, paringsgedrag, broedzorg;
  • territoriumgedrag;
  • rolpatronen, normen en waarden;
  • rangorde.

 5. een standpunt over de vergelijking van het gedrag van mensen en dieren bediscussiëren en beargumenteren.