[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie

Conceptentabel

streep groen

In onderstaande systeemmatrix zijn de biologische concepten uit het examenprogramma opgenomen. Er is te zien op welk organisatieniveau en in het kader van welk biologisch systeemconcept de concepten aan de orde komen.

Organisatieniveau Systeemconcept
Biologische eenheid Zelfregulatie Zelforganisatie Interactie Reproductie Evolutie
Molecuul

DNA

 

Eiwitsynthese

 

Genexpressie

 


Genregulatie
Interactie met (a)biotische factoren

DNA-replicatie

 

Mutatie
Recombinatie
Variatie
Cel

Cel

 

 

 

Homeostase
Transport
Assimilatie
Dissimilatie

 

 

Celdifferentiatie

 

 

 

 

Celcyclus

 

 


 

 

 

 

Orgaan (systeem)

Orgaan

Ademhaling
Vertering
Uitscheiding
Transport
       
Organisme

Prokaryoot
Eukaryoot
Virus

 

 Homeostase
Fotosynthese
Ademhaling
Vertering
Uitscheiding
Transport
Afweer
Beweging
Hormonale regulatie
Waarneming

Levenscyclus

 

 

 

 

 

Gedrag
Interactie met (a)biotische factoren

 

 

 

 

Voortplanting
Erfelijke eigenschap

 

 

 

 

 
Populatie Populatie     Gedrag
Interactie met (a)biotische factoren
  Variatie
Selectie
Soortvorming
Ecosysteem

Ecosysteem

Energiestroom
Kringloop
Dynamiek
Evenwicht

Dynamiek
Evenwicht

 


Voedselrelatie
Interactie met (a)biotische factoren


   
Systeem Aarde

Systeem Aarde

 

Kringloop


     

Biodiversiteit

 

 

streep groen

bioplek terug