[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

Voeding
Techniek 7.7
De hoeveelheid zuur in melk en yoghurt meten met behulp van titratie
Materiaal

buret met 0,01 M natriumhydroxide (NaOH)
fenolftaleïne (zuur-base indicator, zie Binas)
erlenmeyer

Methode

  • Neem een monster van 2 cm3 van de melk of yoghurt. Gebruik hierbij een pipet en doe het monster in een erlenmeyer.
  • Vul de buret (een microburet geeft de meest nauwkeurige resultaten) met 0,01 M NaOH.
  • Voeg enkele druppels fenolftaleïne toe.
  • Lees de buret af.
  • Voeg druppelsgewijs de NaOH-oplossing uit de buret bij het monster, totdat een licht roze kleur is ontstaan en deze kleur bij het schudden niet meer verdwijnt.
  • Lees de buret weer af en noteer hoeveel NaOH-oplossing nodig was.
  • Herhaal de meting.

titratie

 

De zuurgraad kan ook gemeten worden met pH-papier of met een pH-meter.