[home][inhoud][inhoud bovenbouw][inhoud practicum][links][copyright]

 

Veldwerk
Techniek 8.7

 Wateronderzoek

Biologisch kwaliteitsbepaling - methode 1

De bepaling berust op twee principes:

 • Er zijn bepaalde diersoorten met een klein tolerantiegebied die het eerst verdwijnen als het water vervuild wordt. Deze soorten worden indicatorsoorten (bioindicatoren) genoemd. Ze zijn erg gevoelig voor vervuiling.
  Andere soorten zijn veel toleranter en kunnen ook in wat meer vervuild water overleven.
 • In niet vervuild water komen veel soorten dieren voor en het aantal individuen per soort is (relatief) klein (grote diversiteit).
  Naarmate water ernstiger vervuild (verstoord) wordt, neemt de diversiteit af. Er komen dan minder soorten dieren voor en het aantal individuen per soort is groter.

  Uitwerken van de resultaten

 1. Noteer in tabel 1 hoeveel soorten per groep je gevonden hebt. Het aantal individuen per soort is hierbij niet van belang.

  Tabel 1

  groep
  totaal aantal soorten
  1
  Amfibieën


  .

  2
  Vissen
  stekelbaarsjes niet meetellen


  .

  3
  Platwormen


  4
  Bloedzuigers


  5
  Schelpdieren
  mossels en slakken


  .

  6
  Kreeftachtigen


  .

  7
  Kevers
  larven en volwassenen

  .

  8
  Watermijten


  .

  9
  Slijkvlieglatven


  .

  10
  Waterwantsen


  .

  11
  Waterspinnen


  .

  12
  Haftenlarven


  .

  13
  Kokerjuffers


  .

  14
  Rode muggelarven

  Tel deze als één groep
  Als ze gevonden zijn, bij het aantal een 1 invullen

  .

  15
  Wormen
  (bloedzuigers apart noteren)

  Tel deze als één groep
  Als ze gevonden zijn, bij het aantal een 1 invullen

  .


  Totaal aantal soorten

  .


 2. Noteer in de eindtabel (onderaan de bladzijde) bij A het getal dat hoort bij het totaal aantal soorten dat je m.b.v. tabel 1 gevonden hebt.

  totaal aantal gevonden soorten
  in eindtabel bij A invullen
  0 tot 1 soort
  1
  2 tot 5 soorten
  2
  6 tot 10 soorten
  3
  11 tot 15 soorten
  4
  16 of meer soorten
  5

 3. Doorloop tabel 2 van boven naar beneden.
  Zodra je een groep gevonden hebt, stop je en zet je het bijbehorende getal in de eindtabel bij B.

  Tabel 2

  gevonden dieren
  in eindtabel bij B invullen

  Haftenlarven
  (leven in schoon water)

  meer dan 1 soort gevonden

  5

  1 soort gevonden

  4

  Larven van kokerjuffers
  (leven in redelijk schoon water)

  meer dan 1 soort gevonden

  4

  1 soort gevonden

  3

  Vlokreeften
  Larven van Libellen
  Slakken
  Mossels

  (overleven een beetje verontreiniging)

  als er soorten gevonden worden

  3

  Waterpissebed
  Waterkevers
  Bloedzuigers

  als er soorten gevonden worden

  1

  Rode muggelarve
  Rattenstaartlarven

  als er soorten gevonden worden

  0

 4. Tel A en B bij elkaar op. Dat is het kwaliteitscijfer. In de waterkwaliteittabel (onderaan de bladzijde) kun je zien wat dat cijfer betekent.

  Eindtabel

  gebaseerd op aantal soorten
  gebaseerd op indicatorgroepen
  cijfer waterkwaliteit
  A =
  B =
  A + B =

  Tabel waterkwaliteit

  kwaliteitscijfer
  betekent
  9 en 10
  niet verontreinigd
  7 en 8
  weinig verontreinigd
  5 en 6
  matig verontreinigd
  3 en 4
  ernstig verontreinigd
  0, 1 en 2
  sterk verontreinigd

  bron:
  "Veldwerk over water" - SVC katern 7
  Stichting Veldstudiecentra - Orvelte 1988

  Verantwoording:
  De methode is enigszins bewerkt en geschikt gemaakt voor onderzoek van slootwater in het rivierengebied.

  © scholte/marree 2001