[home]
[inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

 

Levenscyclus van de mens

studiewijzer 4.3 (4 atheneum)

domein C2 en C3 (gedeeltelijk)

Overzicht leerstof

Mitose en meiose

Mitose

Meiose (reductiedeling)

 • Meiose 1 en 2
  • Gevormde cellen krijgen het halve aantal chromosomen (n).
  • Bij vorming geslachtscellen.
  • Er ontstaan vier dochtercellen.

 • Vergelijking mitose-meiose
  • Meiose 1
   • Metafase: homologe (overeenkomstige) chromosomen rangschikken gaan in het equatotiaal vlak tegenover elkaar liggen.
   • Anafase: chromosomen worden uit elkaar getrokken.
    • Naar elke pool één chromosoom.
     • Bestaan nog uit twee chromatiden.
  • Meiose 2
   • Verloopt als mitose.
Bouw en functie geslachtsorganen

Gebruik Binas of Biodata

Vrouw

Primaire geslachtskenmerken

 • Twee eierstokken (ovaria - enkelvoud ovarium)
  • Rijping eicel (één per maand).
   • Meiose nodig voor de vorming van de eicel.
   • Uit één diploïde cel ontstaat één eicel
    Er vindt geen celdeling plaats na de meiose. Na de meiose komen de "overbodige" chromosomen in poollichaampjes terecht.
  • Vorming vrouwelijk geslachtshormoon (oestrogeen).
 • Twee eileiders
  • Opvangen eicel na ovulatie (met trechtervormig uiteinde).
  • Bevruchting.
  • Transport bevruchte eicel --> baarmoeder.
 • Baarmoeder
  • Innesteling bevruchte eicel (in de slijmvlieslaag).
  • Groei en ontwikkeling van bevruchte eicel.
 • Schede (vagina)
  • Verbinding met de buitenwereld.
 • Kittelaar (clitoris)
  • Gevoelig voor prikkeling --> orgasme.

Secundaire geslachtskenmerken

 • Ontstaan tijdens de puberteit o.i.v. hormonen (oestrogenen).
 • Onder invloed van oestrogeen.
  • Ontwikkeling borsten;
  • groei schaam- en okselhaar;
  • meer onderhuids vet;
  • menstruatiecyclus.

Man

Primaire geslachtskenmerken

 • Twee zaadballen (testes - enkelvoud testis)
  • Vorming zaadcellen (spermacellen).
   • Mitose voor aanmaak nieuwe zaadmoeder cellen.
   • Meiose voor vorming zaadcellen.
   • Uit één diploïde cel ontstaan 4 zaadcellen.
  • Vorming mannelijk geslachtshormoon.
   • Testosteron.
    • Ontwikkeling secundaire geslachtskenmerken.
    • Invloed op rijping van de zaadcellen. .
    • Mannelijk gedrag.
 • Twee bijballen
  • Opslag van zaadcellen.
 • Twee zaadleiders
  • Transport van zaadcellen.
 • Twee zaadblaasjes
  • Monden uit in de zaadleiders.
  • Toevoegen van vocht aan zaadcellen bij zaadlozing.
 • Prostaatklier
  • Afsluiten urineblaas bij zaadlozing.
  • Toevoegen van vocht aan zaadcellen bij zaadlozing.
   zaadcellen + vocht uit zaadblaasjes en prostaat = sperma.
 • Penis
  • Bevat zwellichaam --> erectie.
  • Eikel --> gevoelig voor prikkeling --> orgasme (vergelijk clitoris).

Secundaire geslachtskenmerken

 • Ontstaan tijdens de puberteit o.i.v. hormonen (gebruik Binas of Biodata).
  • Onder invloed van testosteron.
   • Lagere stem (baard in de keel).
   • Haargroei op het gezicht en lichaam.
   • Groei schaam- en okselhaar.
   • Zaadlozing.
Hormonen algemeen

Inhoud animaties homeostase

Hormonen

 • Zijn signaalstoffen (regelstoffen).
  • Van belang bij instand houden van een constant inwendig milieu (homeostase).
   Onder andere:
   • osmotische waarde van het bloed;
   • pH van het bloed;
   • glucose-gehalte van het bloed.
  • Regelen vaak in samenwerking met autonome zenuwstelsel.
 • Worden gemaakt in hormoonklieren (endocriene klieren).
 • Worden afgegeven aan en vervoerd door het bloed.
  • Daardoor tragere werking dan zenuwstelsel.
  • Wel langduriger.
 • Hebben een specifieke molecuulstructuur.
  • Deze passen op receptormoleculen op of in cellen van doelwitorganen.
  • Hebben alleen effect op die organen.
 • Concentratie van hormoon in het bloed bepaalt de mate van de reactie van de doelwitorganen.
  • Afhankelijk van de concentratie ontstaan meer of minder hormoon-receptor bindingen.
 • Werking via regelkringen (zie overzicht zenuwstelsel)

  Regelkring

 • Meten van een verandering in het interne of externe milieu
  • door receptoren (zintuigcellen of sensoren).
 • Beoordeling van de waarneming
  • door het centrale zenuwstelsel.
  • Waarneming wordt vergeleken met een interne norm.
   • Dit is de normaalwaarde voor die bepaalde factor.
 • Bij verschil met de interne norm

  • Effectoren (uitvoerders) worden gestimuleerd of geremd.
   • Uitvoerders zijn spieren of klieren.
    • Via motorische zenuwcellen of via hormonen.
  • Reactie leidt tot opheffen of vermindering van het verschil met de norm
   of
   zet andere regelkring in gang waardoor een nieuw evenwicht ontstaat.
  • Nieuwe waarde wordt door receptoren geregistreerd en teruggekoppeld naar het centrale zenuwstelsel.
   • Opnieuw vergelijken, corrigeren, enzovoort.
   • Bijsturen van het proces door negatieve feedback.
Vruchtbaarheid

Gebruik Binas of Biodata

Menstruatiecyclus

 • Gemiddelde duur: 28 dagen.
 • Geregeld door hormonen.
  • FSH uit de hypofyse.
   • In gang zetten groei / rijpen follikel.
    • In de follikel zit de eicel.
   • Follikelcellen maken oestrogeen.
    • Functie:
     • in de baarmoeder wordt de slijmvlieslaag dikker.
     • ontstaan secundaire geslachtskenmerken.
  • LH uit de hypofyse
   • Stimuleert de ovulatie (eisprong).
    • ± 14e dag van de cyclus.
   • Stimuleert na de ovulatie de vorming van het gele lichaam (uit de lege follikel).
   • Geel lichaam vormt progesteron (zwangerschapshormoon).
    • O.i.v. progesteron wordt het baarmoederslijmvlies nog dikker.
  • Via oestrogeen en progesteron negatieve terugkoppeling op de hypofyse.
 • Ovulatie
  • Eicel komt vrij uit het follikel.
  • Wordt opgevangen door de eileider.
  • Onbevruchte eicel leeft ongeveer 24 uur (en lost daarna op).
 • Menstruatie
  • Baarmoederslijmvlies komt naar buiten (ongeveer 2 weken na de ovulatie).

  Vruchtbare periode

 • Een vrouw kan zwanger worden als ze 3 dagen voor, tijdens of een halve dag na de ovulatie geslachtsgemeenschap heeft.
  Want:
  • eicel is tot 12 uur (halve dag) na ovulatie te bevruchten.
  • zaadcellen blijven leven maximaal 3 dagen in baarmoeder en eileiders in leven.
 • De ovulatie vindt ongeveer halverwege de cyclus plaats.
  Bij een gemiddelde duur van 28 dagen, rond de 14edag.
  • Er zijn grote verschillen in lengtes van de cycli.
  • Niet iedereen heeft een regelmatige cyclus.

Factoren die invloed hebben op de vruchtbaarheid

 • Goede voeding
 • Algemene gezondheidstoestand.
  • Door ziekten wordt de kwaliteit van zaadcellen minder.
 • Leeftijd
  • Bij hogere leeftijd vrouw meer kans op kinderen met het syndroom van Down.
 • Temperatuur in de testes.
  • Ideale temperatuur voor vormen van zaadcellen is ± 35°C.
 • Milieufactoren.
  • Giftige stoffen kunnen de vruchtbaarheid verminderen.
   Bijvoorbeeld:
   • stoffen die lijken op geslachtshormonen.
Ontwikkeling voor de geboorte

Embryonale ontwikkeling --> bevruchting, embryologie zoogdieren

 • Bevruchting
  • Eicel en zaadcel smelten samen.
  • Gebeurt in de eileider.
  • Bevruchte eicel heet zygote.
 • Transport door de eileider
  • Bevruchte eicel gaat delen.
   • Klievingsdelingen (mitose).
   • Wel delingen, geen plasmagroei --> bolletje cellen.
   • In bolletje cellen ontstaat een holte met vocht.
    • Trofoblast - wand.
    • Embryonaalknop - groepje cellen tegen de binnenwand
     vormt later het embryo en het binnenste vruchtvlies.
 • Innesteling in baarmoederslijmvlies (na ongeveer 5 dagen)
  • Trofoblast wordt het buitenste vruchtvlies.
   • Deel daarvan wordt onderdeel van de placenta.
 • Ontwikkeling van het embryo
  • na drie maanden zijn alle organen aangelegd --> foetus.
   • Door specialisatie van cellen.
 • Foetus
  • Zit in vruchtwater.
   • Beschermt foetus tegen druk en stoten.
  • Rond vruchtwater zitten twee vruchtvliezen.
   • Houden het vruchtwater vast.
   • Beschermen tegen infecties van buitenaf.
 • Bloedsomloop voor de geboorte
  Gebruik Binas of Biodata
  • Foetus krijgt voeding via placenta (moederkoek).
   • Bevat bloedvaten van moeder en van kind).
    • Uitwisseling stoffen tussen moeder en kind.
   • Via navenstreng verbonden met kind.
    • Twee navenstrengslagaders (bloed van kind naar placenta).
     • Vervoer koolstofdioxide en andere afvalstoffen.
    • Eén navelstrengader (bloed van placenta naar kind)
     • Vervoer zuurstof en voedingsstoffen.
  • Longen werken nog niet.
   Er is:
   • extra bloedvat tussen longslagader en aorta (= ductus Botalli) --> bloed stroomt van longslagader naar aorta
   • opening tussen rechter en linker boezem --> er stroomt direct bloed van rechterboezem naar linkerboezem.
   • Functies
    • Transport van zuurstofrijk bloed naar aorta.
    • Weerstand van niet ontplooide longen ontlopen.
   • Na de geboorte verdwijnen deze openingen.

Tweelingen

 • Eeneiige tweeling
  • Ontstaan door bevruchting van één eicel en één zaadcel.
   • Hebben dezelfde erfelijke eigenschappen.
    • Dus ook altijd twee meisjes of twee jongens.
  • Na de eerste klievingsdeling van de bevruchte eicel, ontwikkelen de twee ontstane cellen zich zelfstandig.
 • Twee-eiige tweeling
  • Ontstaan door bevruchting van twee eicellen
   • Verschillende erfelijke eigenschappen (als bij willekeurige broers en zussen).
Hormonen tijdens de zwangerschap

Gebruik Binas of Biodata

Tijdens zwangerschap

 • Placenta produceert:
  • HCG
   • Heeft zelfde werking als LH.
    • Geel lichaam blijft intact in de eerste 3 maanden.
     • Produceert progesteron --> baarmoederslijmvlies blijft intact (geen menstruatie)
   • Kan in urine aangetoond worden met zwangerschapstest.
  • Progesteron
   • Vervangt na 3 maanden de progesteron van het geel lichaam.
   • Houdt het baarmoederslijmvlies in stand.
 • Hypofyse produceert:
  • prolactine.
   Gevolg:
   • groei van melkklieren.
   • productie van melk.
  • oxytocine.
   Gevolg:
   • Vrijkomen van melk uit de melkklieren.
Ontwikkeling

Groei vanaf geboorte

 • Voortdurend, maar niet steeds even hard.
 • Wordt geregeld door groeihormoon.
  Stimuleert:
  • groei weefsels;
  • aanmaak eiwitten en afbraak vetten;
  • celdelingen.
 • Groei wordt beïnvloed door:
  • voeding.
   • In verhouding meer bouwstoffen nodig dan brandstoffen.
    • Vooral eiwitten.
  • hormonen.
   • Geslachtshormonen en groeihormonen (gebruik Binas of Biodata).

Puberteit

 • 12 tot 16 jaar
  • Lichamelijke veranderingen:
   • groeispurt.
   • ontstaan secundaire geslachtskenmerken.
  • Geestelijke veranderingen:
   • meer zelfstandigheid.
   • interesse krijgen voor seksualiteit.
Opheffen ongewenste kinderloosheid

Kunstmatige inseminatie (KI)

 • Er wordt kunstmatig sperma bij de vrouw ingebracht.
  • KIE - sperma is van de partner.
  • KID - sperma is afkomstig van donor.

In vitro fertilisatie (IVF)

 • Eicel(len) wordt uit de eierstok gehaald en in petrischaal gedaan.
 • Zaadcellen worden toegevoegd.
 • Na de bevruchting ontwikkelen de eicellen zich tot klompjes cellen (embryo's).
 • Enkele embryo's worden in de baarmoeder gebracht en kunnen zich gaan innestelen.
Anticonceptie

Voorbehoedmiddelen

 • Coïtus interruptus
  • Onderbroken geslachtsgemeenschap.
   • Penis wordt vóór de zaadlozing teruggetrokken uit de vagina.
  • Niet betrouwbaar.
   • In voorvocht kunnen al zaadcellen zitten.
 • Pil
  • Bevat oestrogeen en progesteron
   • Remt hypofyse (--> geen FSH en LH).
    • Daardoor gaat er geen follikel met eicel rijpen.
    • Wel menstruatie.
  • Dagelijks innemen.
  • Verkrijgbaar via huisarts.
 • Prikpil
  • Hormooninjectie.
   • Eén injectie per 12 wekenbevat progestageen (werking als progesteron).
  • Herstel vruchtbaarheid na stoppen, kan enige tijd duren.
   • Minder geschikt voor jonge mensen.
 • Implanon
  • Aangebracht onder de huid.
   • Bevat progestageen (werking als progesteron).
   • Regelmatige afgifte van het hormoon gedurende lange tijd (3 jaar).
  • Ingebracht door huisarts of gynaecoloog.
 • Condoom
  • Voorkomt dat zaadcellen in het lichaam van de vrouw komen.
  • Overal verkrijgbaar.
  • Voorkomt overdracht van soa.
 • Spiraaltje
  • Komt in de baarmoeder te zitten.
  • Voorkomt innesteling van een bevruchte eicel.
  • Moet door arts ingebracht worden.
 • Pessarium
  • Rubber kapje.
  • Dekt de baarmoederhals af.
  • Moet gebruikt worden in combinatie met zaaddodende pasta.
  • Voorkomt dat zaadcellen via de baarmoeder bij de eicel kunnen komen.
  • Moet na de geslachtsgemeenschap 8 uur blijven zitten.
 • Sterilisatie
  • Eileiders of zaadleider worden onderbroken.
   • Wel productie van geslachtscellen, maar ze kunnen het lichaam niet meer verlaten.
   • Hormoonproductie gaat gewoon door --> geen invloed op de seksualiteit.
 • Morning-afterpil
  • Geen voorbehoedmiddel, maar noodmaatregel achteraf.
   • Na geslachtsgemeenschap zonder betrouwbare anticonceptie.
    Bijvoorbeeld:
    • condoom gescheurd;
    • pil vergeten.
  • Moet binnen 72 uur na de geslachtsgemeenschap ingenomen worden.
   • Hoe eerder, hoe beter.
  • Te verkrijgen bij drogist en apotheek.
Seksualiteit
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's)
  • Infectie via direct contact tussen slijmvliezen van geslachtsorganen, mond en anus.
   • Kans groter bij wisselende partners.
   • Voorkomen door condoom te gebruiken.
 • Seksualiteit
  • Heteroseksueel
   • Bij seksueel contact de voorkeur geven aan iemand van het andere geslacht.
  • Homoseksueel
   • Bij seksueel contact de voorkeur geven aan iemand van het andere geslacht.
  • Biseksueel
   • Zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken voelen.
 • Rolpatronen
  • Stereotyp gedrag
   • Cultureel bepaald.
    Voorbeeld:
    • de vrouw staat hoort achter het aanrecht, de man werkt buitenshuis.
  • Biologisch bepaald.
   • De vrouw krijgt de kinderen en voedt die.
 • Normen en waarden
  • Bepaald door:
   • cultuur;
   • wetgeving;
   • gevoel;
   • tijd waarin we leven.
Pre- en postnatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek

 • Onderzoek van (cellen van) het embryo.
  Kan worden toegepast als:
  • er verhoogd risico is op kind met syndroom van Down.
  • een erfelijke aandoening in de familie voorkomt.ouders drager zijn van een erfelijke aandoening.
  • eerder een kind met een aangeboren afwijking geboren is.
 • Cellen van embryo kunnen worden verkregen via:
  • Vlokkentest
   Via de vagina worden cellen uit buitenste vruchtvlies (later deel van placenta) opgezogen
   .
  • Vruchtwaterpunctie
   Via de buikwand wordt vruchtwater opgezogen
   .
   • Vruchtwater bevat cellen van de foetus.
 • Cellen van embryo worden gekweekt en onderzocht op:
  • aantal chromosomen.
   • Karyogram (= afbeelding van de chromosomen) wordt gemaakt.
    Afwijkingen in aantallen chromosomen kunnen worden ontdekt.
    • Bijvoorbeeld: trisomie 21 (syndroom van Down)
   • Karyogram wordt gemaakt van een cel tijdens de mitose.

  • afwijkingen in de bouw van de chromosomen - DNA-analyse
   bij bepaalde ernstige erfelijke ziektes.
  • Voordeel
  • Vroegtijdig ontdekken van ernstige afwijkingen bij embryo --> keuze om zwangerschap door te zetten of af te breken.
  • Nadelen
  • Keuze maken is moeilijk (wel of geen abortus).
  • Vlokkentest en vruchtwaterpunctie zijn niet geheel zonder risico --> kunnen in enkele gevallen (0,3 - 0,5%) leiden tot miskraam.

Postnatale diagnostiek

 • Onderzoek direct na de geboorte.
  Hielprik
  • Paar druppels bloed worden afgenomen in eerste week na de geboorte.
  • Screening op 17 zeldzame, maar ernstige erfelijke aandoeningen.
   • Niet te genezen, wel goed te behandelen.
   • Bijvoorbeeld PKU (Een erfelijke stofwisselingsstoornis die hersenbeschadiging kan veroorzaken).
 • Onderzoek bij volwassenen.
  Bijvoorbeeld om na te gaan:
  • of een persoon drager is van een erfelijke aandoening (als de aandoening in de familie voorkomt) .
  • of er een verhoogde kans is op een bepaalde erfelijke aandoening.

© scholte/marree 2009