[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw]

Onderstaande afbeeldingen mogen, met een link naar de desbetreffende animatie op Bioplek, gebruikt worden op websites en in elo's.

De afbeeldingen mogen zonder onze toestemming niet veranderd worden.

Bananenvlieg Drosophila inleiding kruisingen

https://www.bioplek.org/animaties/drosophila/bananenvlieginleidingx.html

Bananenvliegen virtueel practicum

https://www.bioplek.org/animaties/drosophila/bananenvliegx.html

Kruisingen van Mendel simulatie

https://www.bioplek.org/animaties/erfelijkheidsleer/Mendelx.html

Populatiegenetica

https://www.bioplek.org/animaties/populaties/populatiegenetica1x.html

Chromosomen

https://www.bioplek.org/animaties/erfelijkheidsleer/chromosoom2x.html

Monohybride kruising

https://www.bioplek.org/4ath/4ath_stw3_blad4_erf.html

X-chromosomaal

https://www.bioplek.org/4ath/4ath_stw3_blad6_erf.html

Dihybride kruising

https://www.bioplek.org/4ath/4ath_stw3_blad7_erf.html

Dihybride kruising gekoppeld

https://www.bioplek.org/4ath/4ath_stw3_blad8_erf.html

Zuivere lijn

https://www.bioplek.org/animaties/erfelijkheidsleer/zuiverelijnx.html