[home][inhoud site][Inhoud bovenbouw][practicum][links]

bioplek

HAVO

examenprogramma biologie 2019

streep groen

In onderstaande tabel staat vermeld welke domeinen en subdomeinen op het centraal examen (CE) geëxamineerd worden en welke in het schoolexamen (SE)  aan de orde moeten komen.

Domein Subdomein Schoolexamen

Centraal examen

Deze onderdelen mogen ook in het SE getoetst worden.

A Vaardigheden     x x

B Zelfregulatie

 

 

 

B1 Eiwitsynthese x  
B2 Stofwisseling van de cel   x
B3 Stofwisseling van het organisme   x
B4 Zelfregulatie van het organisme   x
B5 Afweer van het organisme   x
B6 Beweging van het organisme x  
B7 Waarneming door het organisme   x
B8 Regulatie van ecosystemen   x
C Zelforganisatie C1 Zelforganisatie van cellen   x
C2 Zelforganisatie van het organisme x  
C3 Zelforganisatie van ecosystemen x  
D Interactie D1 Moleculaire interactie x  
D2 Gedrag en interactie x  
D3 Seksualiteit x  
D4 Interactie  in ecosystemen   x
E Reproductie E1 DNA-replicatie x  
E2 Levenscyclus van de cel x  
E3 Voortplanting van het organisme x  
E4 Erfelijke  eigenschap   x
F Evolutie F1 Selectie   x
F2 Soortvorming   x
F3 Biodiversiteit x  

Vereiste kennis scheikunde en natuurkunde

bioplek terug