home

 

 

Inhoud techniekkaarten onderbouw

1 verslagen

techniekkaart 1.1 - inhoud van een verslag

techniekkaart 1.2 - verzorging van een verslag

techniekkaart 1.3 - poster

techniekkaart 1.4 - tabel

techniekkaart 1.5 - grafiek

techniekkaart 1.6 - stappenplan

techniekkaart 1.7 - verwerken van informatie

2 meten hartslag

techniekkaart 2

3 meten werking gistcellen

techniekkaart 3

4 kieming van zaden

techniekkaart 4

5 microscoop

techniekkaart 5.1 - maken van een preparaat

techniekkaart 5.2 - maken tekeningen

6 onderzoek bodemdieren

techniekkaart 6 - Voorkeur voor omgeving meten

7 Veldwerk

techniekkaart 7.1 - De groeiplaats van een plant in kaart in kaart brengen

 

 

 

 
© scholte/marree 2000