[home][inhoud][onderbouw] [bovenbouw] [links] [copyright]

atheneum 4
practicum

Algemeen
Inhoud techniekkaarten

Aanwijzingen experimenteel onderzoek
Maken grafieken 1
Maken grafieken 2
Verslag
Poster
Werkplan
Beoordelingscriteria verslag
Beoordelingsformulier experimenteen onderzoek

Practica
Practicum cellen en weefsels
Practicum bouw plant
Practicum transport plant
Practicum bouw voortplantingsorganen
Praktische opdracht - Voortplanting (moderne technieken)
Practicum gedrag

theorie


Studiewijzer 4.1.Cellen - links
Studiewijzer 4.1 Cellen - antwoorden
Studiewijzer 4.1 Cellen - overzicht leerstof

Sudiewijzerr 4.2 Planten - links
Studiewijzer 4.2 Planten - antwoorden
Studiewijzer 4.2 Planten - overzicht leerstof

Studiewijzer 4.3 Levenscyclus van de mens - links
Studiewijzer 4.3 Levenscyclus van de mens - antwoorden
Studiewijzer 4.3 Levenscyclus van de mens - overzicht leerstof

Studiewijzer 4.4 Moleculaire genetica - links
Studiewijzer 4.4 Moleculaire genetica - overzicht
Studiewijzer 4.4 Moleculaire genetica - antwoorden
Studiewijzer 4.4 Moleculaire genetica - overzicht leerstof
Animaties moleculaire genetica
Oefenen genetische code
puntmutaties
gelelectroforese
PCR (polymerase chain reaction)
Virus

Studiewijzer 4.5 Gedrag (ethologie) - antwoorden
Links fimpjes Gedrag en wetenschap
Studiewijzer 4.5 Gedrag (ethologie) - overzicht leerstof

Studiewijzer 4.6 Klassieke erfelijkheidsleer - links
Studiewijzer 4.6 Klassieke erfelijkheidsleer - antwoorden oefenvragen
Studiewijzer 4.6 Klassieke erfelijkheidsleer - overzicht leerstof


planning


Planners en PTA staan op de Cambium-site


overzicht


Totaaloverzicht theorie en practicum vwo

 

    terug bioplek